Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Локацијата на веб порталот е-ДАНОЦИ е променета.

Новата локација е:The address you required is redirected.

The web site of e-TAX has moved to: